Zespół Szkół w Moszczenicy, ul. Leśna 5, 38-321 Moszczenica, tel. (18) 35 41 007, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025


Rekrutacja do przedszkola:

Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej:

Powyższe formularze w formie papierowej można pobrać w przedszkolu i sekretariacie szkoły.

Wnioski należy złożyć do dnia 22 marca 2024r.

Dostępność strony internetowej

Zespół Szkół w Moszczenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Moszczenicy www.zsmoszczenica.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół w Moszczenicy

38-321 Moszczenica, ul. Leśna 5

Tel: 18 35 41 007, fax: 18 35 41 007

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-20

Strona internetowa Zespołu Szkół w Moszczenicy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach (podstronach) nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Brak mapy strony.
 • Część dokumentów nie ma poprawnie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami.
 • Część dokumentów pochodzi z różnych źródeł, wytworzona została w innych jednostkach co uniemożliwia wpływ na ich kształt oraz treść.
 • Brak dostępności języka migowego.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-11-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zespołu Szkół w Moszczenicy wspomaganej narzędziami automatycznymi.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Potok
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Telefon: 183541083

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Moszczenicy mieści się w trzech budynkach:

Budynek Szkoły Podstawowej przy ul .Leśnej 5:

 1. Budynek posiada dwa wejścia główne: jedno od strony ul. Szkolnej, jedno od ul. Leśnej, oraz trzy wejścia gospodarcze. Wejście od ul. Leśnej umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu z niewielką przeszkodą architektoniczną. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
 2. Żadna z toalet nie jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Brak wind w budynku. Na każdej kondygnacji znajdują się szerokie korytarze.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik.

Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Samorządowej 3:

 1. Budynek posiada dwa wejścia: wejście główne od ul. Samorządowej, wejście boczne również od ul. Samorządowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
 2. Jedna toaleta na parterze jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Brak wind w budynku. Na każdej kondygnacji znajdują się szerokie korytarze.
 3. W budynku zamontowana jest przenośna pętla indukcyjna. Sale posiadają oznaczenia w alfabecie Braille`a. Zamontowane są plany budynku dostosowane do potrzeb osób niewidomych. 
 4. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu na plac przed budynkiem do podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik.

Budynek Przedszkola Samorządowego  przy ul. Samorządowej 4:

 1. Budynek posiada dwa wejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych: wejście główne od ul. Samorządowej, wejście gospodarcze od placu parkingowego. Wejście przez budynek Urzędu Gminy jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.
 3. Przedszkole mieści się na parterze. Brak schodów i innych poziomych  przeszkód architektonicznych w pomieszczeniach.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik.