Wymagania i zasady oceniania

Opublikowano: piątek, 18 wrzesień 2020 Administrator

-> ZASADY OCENIANIA - ZAPISY STATUTU <-

->ZASADY PRACY I NAUKI NA CZAS NAUKI ZDALNEJ <-


Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania na poszczególne stopnie szkolne

(rok szkolny 2020/2021)

 

KLASY 1-3

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zasady oceniania w klasach 1-3

1A - J. Szczerba Wymagania
1B - D. Kozioł Wymagania
2A - A. Niemiec Wymagania
2B - M. Zielińska Wymagania
3A - K. Gawlik Wymagania
3B - M. Turek-Łaś Wymagania

 

RELIGIA

1-3AB - ks. P. Bodziony, ks. M. Mucha Zasady oceniania i wymagania  

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

1-3AB - K. Nowak Zasady oceniania i wymagania  

 

JĘZYK ANGIELSKI

1-3AB - A. Ludwin Zasady oceniania i wymagania  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

1A - K. Nowak Wymagania
2A - K. Nowak Wymagania
3B - K. Nowak Wymagania

 


KLASY 4-8

RELIGIA

4-8AB - ks. M. Mucha Zasady oceniania i wymagania  

 

JĘZYK POLSKI

4AB - R. Piotrowska Zasady oceniania i wymagania  
5A, 6A, 7C - J. Gryga Zasady oceniania, wymagania  
6B, 7A - A. Potok Zasady oceniania i wymagania  
7B - K. Godek Zasady oceniania, wymagania  
8A - R. Piotrowska Zasady oceniania i wymagania  
8B - K. Godek Zasady oceniania, wymagania  

 

JĘZYK ANGIELSKI

4A - A. Ludwin Zasady oceniania i wymagania  
4B - A. Ludwin Zasady oceniania i wymagania  
5A - S. Żelazny Zasady oceniania i wymagania  
6A - A. Gryboś Zasady oceniania Wymagania
6B - A. Gryboś Zasady oceniania  Wymagania
7A - A. Gryboś Zasady oceniania  Wymagania
7B - A. Gryboś Zasady oceniania  Wymagania
7C - S. Żelazny Zasady oceniania i wymagania  
8A - A. Gryboś Zasady oceniania  Wymagania
8B - A. Gryboś Zasady oceniania  Wymagania

 

JĘZYK NIEMIECKI

7AB - M. Burkot wymagania  
8AB - M. Burkot wymagania  

 

HISTORIA

4A - S. Żelazny Zasady oceniania i wymagania  
4B - S. Żelazny Zasady oceniania i wymagania  
5A - G. Koperniak Wymagania  
6A - J. Gryga Zasady oceniania i wymagania  
6B - S. Żelazny Zasady oceniania i wymagania  
7A - S. Żelazny Zasady oceniania i wymagania  
7B - S. Żelazny Zasady oceniania i wymagania  
7C - S. Żelazny Zasady oceniania i wymagania  
8A - G. Koperniak Wymagania  
8B - G. Koperniak Wymagania  

 

PRZYRODA

4AB - R. Liszka Zasady oceniania Wymagania

 

BIOLOGIA

5A Zasady oceniania Wymagania
6AB - V. Drzymała Zasady oceniania Wymagania
7A Zasady oceniania Wymagania
7BC - V. Drzymała Zasady oceniania Wymagania
7C Zasady oceniania Wymagania
8AB - V. Drzymała Zasady oceniania Wymagania

 

GEOGRAFIA

5A - R. Liszka Zasady oceniania Wymagania
6AB - V. Drzymała Zasady oceniania Wymagania
7A Zasady oceniania Wymagania
7B Zasady oceniania Wymagania
7C Zasady oceniania Wymagania
8AB - V. Drzymała Zasady oceniania Wymagania

 

CHEMIA

7ABC - W. Bogdan Wymagania  
8AB - V. Drzymała Zasady oceniania Wymagania
     

 

FIZYKA

7AB - A. Augustyn-Janus Wymagania
8AB - A. Augustyn-Janus Wymagania

 

MATEMATYKA

4A - P. Potok Zasady oceniania Wymagania
4B - E. Hudzik Zasady oceniania Wymagania
5A - E. Hudzik Zasady oceniania Wymagania
6A - E. Hudzik Zasady oceniania Wymagania
6B - W. Piotrowski Zasady oceniania Wymagania
7A - W. Piotrowski Zasady oceniania Wymagania
7B - W. Piotrowski Zasady oceniania Wymagania
7C - E. Hudzik Zasady oceniania Wymagania
8A - W. Piotrowski Zasady oceniania Wymagania
8B - W. Piotrowski Zasady oceniania Wymagania

 

INFORMATYKA

4A - K. Nowak Zasady oceniania i wymagania
4B - M. Potok Zasady oceniania i wymagania
5A - K. Nowak Zasady oceniania, wymagania
6AB - M. Potok Zasady oceniania i wymagana
7ABC - M. Potok Zasady oceniania i wymagania
8AB - M. Potok  Zasady oceniania i wymagania

 

TECHNIKA

4AB - D. Kozioł Zasady oceniania Wymagania
5A - D. Kozioł Zasady oceniania Wymagania
6AB - M. Potok Zasady oceniania i wymagania  
     
     

 

MUZYKA

4-7 - M. Potok Zasady oceniania i wymagania  

 

PLASTYKA

4-7 - E. Bogdan Zasady oceniania i wymagania  

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

8AB - G. Koperniak Zasady oceniania Wymagania

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

8AB - G. Koperniak Wymagania  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

4ab,6ab,7abc - Sz. Łaś, G. Załęski Zasady oceniania i wymagania  
5a - K. Nowak Zasady oceniania i wymagania  
8ab - G. Załęski Zasady oceniania i wymagania