Ogłoszenia

Obrazek - kredka

 

Brak  aktualnych ogłoszeń

 

Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne

Opublikowano: poniedziałek, 13 czerwiec 2022 K. Nowak

W ramach projektu ,,Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Ziemi Gorlickiej’’ prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne. Uczestniczą w nich uczniowie klasy 2a oraz 3b. Na zajęciach poruszmy tematy związane z grafiką komputerową, pracą z edytorami tekstu, tworzeniem animacji czy też konstruowaniem i programowaniem robotów z klocków Lego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Obecnie grupa trzecioklasistów kończy budowanie  robotów – Robogator, które następnie będziemy programować. Grupa młodszych uczestników tworzy własne animacje w programie Pivot Animator. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Zdobytą wiedzę i dodatkowe umiejętności mogą zaprezentować swoim kolegom na lekcjach informatyki lub edukacji informatycznej.

Opracował: Krzysztof Nowak

Wycieczka do Rzeszowa

Opublikowano: niedziela, 05 czerwiec 2022 K. Gwalik

Dnia 2 czerwca 2022 roku 45 uczniów z klas I a, I b, II a, III b oraz IV b w ramach projektu ,,Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” pojechało do Rzeszowa. Celem wycieczki było obejrzenie spektaklu pt.„ Przygody Koziołka Matołka” przygotowanego przez aktorów teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Przez dwie godziny oglądaliśmy przygody sprytnego, śmiałego, pełnego uroku osobistego i poczucia humoru Koziołka Matołka. Wraz z nim odwiedziliśmy Warszawę, Stany Zjednoczone, Afrykę, Azję, a nawet Księżyc. Ten wierszowano-muzyczny spektakl był doskonałą zabawą. Należy podkreślić, że nikt nie miał czasu się nudzić. Po zakończeniu przedstawienia mieliśmy możliwość wejścia na scenę i zrobienia zdjęć z aktorami. Przy wyjściu zostaliśmy też poczęstowani cukierkami.

Kompetencje społeczne - rozwój umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy poprzez trening pracy w grupie

Opublikowano: środa, 18 maj 2022 D. Kozioł

W ramach projektu ,,Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Ziemi Gorlickiej’’ prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje społeczne poprzez rozwój umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy poprzez trening pracy w grupie. Uczestniczą w nich uczennice klasy IVb. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu pracy zespołowej, uczą się przyjmować różne role w grupie.
Prowadzone gry i zabawy miały i mają na celu nauczenie się otwartego i bezpośredniego zachowania wobec innych. Zajęcia są o charakterze plastyczno- technicznym a ich tematyka ma przybliżyć zagadnienia z ruchu drogowego. Uczennice współpracując w grupie rówieśniczej uczą się przyjaznego współdziałania, otwartości. Wykonują różne prace; plakaty, plansze edukacyjne, rozwiązują testy. Największym przedsięwzięciem było wykonanie gry edukacyjnej do nauki znaków i przepisów ruchu drogowego. Zdobytą wiedzę uczennice mogły wykorzystać podczas zajęć terenowych na mini miasteczku ruchu drogowego. Praca w grupie bywa dla niektórych dużym wyzwaniem dlatego staramy się znad tym pracować.

Zajęcia logopedyczne

Opublikowano: wtorek, 17 maj 2022 M. Turek-Łaś

W ramach projektu  ,,Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Ziemi Gorlickiej’’ prowadzone są zajęcia logopedyczne. Podczas zajęć dzieci usprawniają narządy artykulacyjne (przede wszystkim język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwę), słuch fonemowy oraz prawidłowy tor oddechowy. Ćwiczenia te mają na celu przygotowanie artykulatorów do wywołania zaburzonych głosek. Wykorzystywane są zróżnicowane pomoce dydaktyczne : piórka, turbinki,  piłeczki, płyty z nagranymi odgłosami. Dzieci wykonują także ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Stopniowo następuje przejście do wizualizacji (pokaz prawidłowego ułożenia narządów podczas artykulacji danej głoski: praca przed lustrem). Następnie wywoływane są zaburzone głoski. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy polegają na utrwalaniu głosek na materiale językowym: utrwalane są zaburzone głoski w sylabach, następnie w wyrazach (nagłos, wygłos, śródgłos) i wyrażeniach dwuwyrazowych. Z niektórymi dziećmi rozpoczęto utrwalanie zaburzonych głosek w zdaniach i krótkich wierszykach.

Zajęcia matematyczne dydaktyczno-wyrównawcze

Opublikowano: wtorek, 17 maj 2022 M. Turek-Łaś

W ramach projektu  ,,Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Ziemi Gorlickiej’’ prowadzone są zajęcia matematyczne dydaktyczno- wyrównawcze. Podczas zajęć uczniowie doskonalą umiejętność  dodawania i odejmowania z użyciem różnych strategii, rozwijają zdolność logicznego myślenia. Prowadzą pomiary i obserwacje, rozwiązują krzyżówki matematyczne, magiczne kwadraty. Na zajęciach wykorzystywane są pomoce dydaktyczne: domino, waga, tarcza zegarowa, kalendarz.  Dużym zainteresowaniem  cieszy się zestaw układanek PUSy- "Pomyśl - Ułóż - Sprawdź",  dzięki którym dzieci łączą ze sobą naukę, zabawę i samokontrolę.

Zajęcia te dostarczają dodatnich emocji, wzmacniają aktywność, wyciszają lękowe nastawienie do zadań wymagających wysiłku intelektualnego. Pozwalają na utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności,  wspomagają w pokonywaniu trudności w nauce,  łączą teorię z praktyką. Dzieci pracują z dużym zaangażowaniem, wykazują się pomysłowością i dobrym podejściem do rozwiązywanych zadań.