LOWE - nowy projekt w Gminie Moszczenica

Opublikowano: wtorek, 22 wrzesień 2020 Administrator

 LOWE - nowy projekt w Gminie Moszczenica

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy  uzyskała możliwość realizacji projektu, którego głównym celem jest rozwój możliwości i oferty w zakresie edukacji osób dorosłych. Działania projektu skierowane będą do rodziców i opiekunów uczniów oraz innych dorosłych mieszkańców naszej gminy.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Moszczenicy powstał w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich. Umowę podpisała Gmina Moszczenica a realizatorem jest Zespół Szkól w Moszczenicy. Wartość pozyskanego grantu dla Gminy: 248 800 zł.

Celem projektu LOWE jest włączenie w różnorodne formy edukacji poprzez wyższą aktywność społeczną, kulturową, środowiskową, ok. 200 osób dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej ze środowisk o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

W ramach projektu będziemy organizować ciekawe spotkania i kształcić umiejętności w najbardziej potrzebnych dziedzinach. Szczegółowe działania wybrane zostaną po przeprowadzanej uprzednio diagnozie potrzeb. Ośrodek LOWE wstępnie przygotowany jest do działań w zakresie doskonalenia umiejętności językowych, cyfrowych, artystycznych, zdrowego stylu życia (fitness), kształcenia kompetencji osobistych, artystycznych (florystyka, ceramika, plastyka, zajęcia wokalne lub teatralne). Zaplanowane są spotkania integracyjno- edukacyjne, kursy specjalistyczne (możliwość uzyskania konkretnych kwalifikacji) oraz wsparcie doradcy zawodowego. Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, dostęp do nowoczesnych pracowni, catering, a nawet opiekę nad dziećmi w czasie szkolenia.

LOWE będzie dla społeczności lokalnej miejscem ważnym i cenionym z uwagi na pożyteczność prowadzonych działań i atrakcyjność nietradycyjnych form edukacji. Miejscem gdzie poprzez doświadczenie, można będzie się nabyć i rozwinąć różne kompetencje, które mogą  następnie być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu różnych ścieżek wyprowadzających z wykluczenia społecznego.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby dorosłe z Gminy do kontaktu ze Szkołą. Telefon kontaktowy 18 354 10 83, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły: zsmoszczenica.pl


DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU LOWE