Ogłoszenia

 Od 22 marca wszystkie klasy uczą się zdalnie

 

Działalność Przedszkola od 29 marca do 11 kwietnia 2021r

Opublikowano: poniedziałek, 29 marzec 2021 Witold Bogdan

W poniedziałek 29 marca weszło w życie Rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 z dnia 26 marca 2021 r.

Zgodnie z nim od 29 marca do 11 kwietnia zawieszone zostaje stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Jednocześnie informuję, że na pisemny wniosek Rodzica zostanie zorganizowana  opieka dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Proszę o wcześniejsze zgłoszenia takich potrzeb.