Komunikat - Przedszkole

Opublikowano: poniedziałek, 23 sierpień 2021 Jadwiga Urbańska

Witam Rodziców dzieci zapisanych do Przedszkola „Wesołe Krasnale”

Powoli zbliżamy się do końca wakacji. W związku z tym pod koniec sierpnia będziemy organizować zebrania organizacyjne dla Rodziców.

27 sierpnia na spotkanie do przedszkola zapraszamy Rodziców dzieci 3 i 4 letnich na godzinę 16.00.

30 sierpnia zapraszamy na spotkanie do szkoły Rodziców dzieci 5 i 6 letnich na godzinę 16.00.

W przedszkolu są listy dzieci przydzielonych do konkretnych grup. Kto z Państwa nie miał możliwości zapoznać się z nimi , będzie to można zrobić w poniedziałek 23 sierpnia.

Planujemy również zorganizować dzień otwarty dla " nowych dzieci" 3 i 4 letnich w dniu 30 sierpnia w godzinach od 9.00 do 12.00. O szczegółach poinformujemy na zebraniu.

                                                                                                                 Jadwiga Urbańska

Dzień Dziecka w przedszkolu

Opublikowano: czwartek, 10 czerwiec 2021 Jadwiga Urbańska

Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają wszystkie przedszkolaki. Mając na uwadze, że szczególnie w tym dniu dzieci powinny być uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszystkim zależało, aby był on pełen atrakcji, wyjątkowy i długo wspominany.
W tym roku, w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy go 9 czerwca. Dzięki pomocy finansowej  pana Wójta Jerzego Wałęgi  mogliśmy zafundować dzieciakom wiele atrakcji. Piękna pogoda sprawiła, że impreza odbyła się w ogrodzie przedszkolnym. Udekorowany ogród, kolorowe dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane, wata cukrowa, wesoła muzyka, zabawy z chustą,  malowanie twarzy, słodki poczęstunek – to niespodzianki, którym towarzyszyła dziecięca radość, głośne okrzyki.
Ten dzień na pewno na długo pozostanie we wspomnieniach dzieci.

Działalność Przedszkola od 29 marca do 11 kwietnia 2021r

Opublikowano: poniedziałek, 29 marzec 2021 Witold Bogdan

W poniedziałek 29 marca weszło w życie Rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 z dnia 26 marca 2021 r.

Zgodnie z nim od 29 marca do 11 kwietnia zawieszone zostaje stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Jednocześnie informuję, że na pisemny wniosek Rodzica zostanie zorganizowana  opieka dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Proszę o wcześniejsze zgłoszenia takich potrzeb.

Informacja o zamknięciu Przedszkola

Opublikowano: piątek, 26 marzec 2021 Witold Bogdan

Od dnia 27 marca 2021 zgodnie z decyzją Rady Ministrów ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców zamknięte zostanie przedszkole. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Proszę o pilne zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.

Rekrutacja do przedszkola

Opublikowano: środa, 17 luty 2021 Jadwiga Urbańska

INFORMACJE O REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 188/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica na rok szkolny 2021/2022, uprzejmie informujemy że od 1 MARCA b.r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do przedszkola w wieku od 3 do 6 lat na nowy rok szkolny 2021/2022. KARTY ZGŁOSZEŃ BĘDĄ DOSTĘPNE 1 MARCA na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz w przedszkolu.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola mają obowiązek złożyć DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2021/2022 w terminie od 18 do 26 lutego. Deklarację można złożyć u swoich nauczycieli lub u kierownika przedszkola.