Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Opublikowano: środa, 29 wrzesień 2021 Witold Bogdan

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców.

  • 15 października  piątek po Dniu Nauczyciela
  • 12 listopada piątek po Dniu Niepodległości
  • 7 stycznia piątek po święcie Trzech Króli
  • 2 maja poniedziałek  (pomiędzy dwoma świętami Państwowymi)
  • 24, 25, 26 maja (egzamin ośmioklasisty) wolne w budynku na Samorządowej (w pozostałych klasach dni wolne będą zależeć od sytuacji związanej COViD i ilości ewentualnych zajęć zdalnych)
  • 17 czerwca  piątek po Bożym Ciele

W zależności od sytuacji związanych z pandemią zastrzega się możliwość zmian.