Powrót uczniów do szkoły

Opublikowano: piątek, 30 kwiecień 2021 Witold Bogdan
  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
    Uwaga! Nauka w pozostałych klasach (IV-VIII) do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc. w szkole /50 proc. nauczanie zdalne).  Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany do 12 maja.

  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie mają uczyć się już stacjonarnie w szkole.

  • Od 4 maja działa nadal Placówka Wsparcia Dziennego oraz świetlica Synergii, wydawane są obiady, uczniowie będą mieli zakupione bilety miesięczne (MZK, Libropol). 4 maja nie ma dojazdu z Granic (potrzeby proszę zgłaszać do wychowawców – przy odpowiedniej liczbie uruchomimy dowożenie).

  • Szkoła działa w reżimie sanitarnym. Dzieci powinny przynosić swoje maseczki. Szczegółowe zaktualizowane Wytyczne podajemy w załączeniu.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021r.)