Nauczanie hybrydowe w klasach I-III od 26 kwietnia 2021r

Opublikowano: czwartek, 22 kwiecień 2021 Administrator

Informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, od dnia 26 kwietnia do dnia 2 maja klasy 1-3 naszej szkoły będą uczyć się w systemie hybrydowym. Lekcje stacjonarnie w szkole będą odbywać się według planu stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 8 Dyrektora Zespołu Szkół, lekcje online według obowiązującego planu lekcji online.


Uczniowie przebywający w szkole i korzystający ze stołówki mają zapewniony obiad. Od poniedziałku uczniowie będą mogli korzystać z dowożenia (potrzeby proszę zgłaszać do wychowawców do piątku 23 kwietnia). 

Dla uczniów potrzebujących opieki po lekcjach stacjonarnych szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe. Cały czas działa też Placówka Wsparcia Dziennego. Nadal zapewniamy zajęcia dla uczniów, którzy nauczanie zdalne realizują na terenie szkoły


Załączniki: