Działalność Szkoły od 18 stycznia

Opublikowano: piątek, 15 styczeń 2021 Witold Bogdan

Komunikat o działalności Szkoły od 18 stycznia 2021r

  1. Organizacja pracy w klasach I – III.

Uczniowie klas I – III wracają od dnia 18 stycznia do zajęć stacjonarnych. W zakresie organizacji pracy stosujemy zasady obowiązujące na początku roku szkolnego (wrzesień- październik). W pierwszym tygodniu stosujemy dotychczasowe plany zajęć. Mogą one być modyfikowane w zależności od nieobecności nauczycieli. W klasie Ib do zakończenia półrocza funkcję wychowawcy pełni p. Dorota Kozioł. Ewentualne zmiany w planach nauczania będą przekazywane poprzez dziennik elektroniczny i informacje na stronie internetowej szkoły.

Dla potrzebujących uczniów szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe do godz. 14.30 – prosimy o zgłaszanie takich potrzeb do wychowawców klas.

  1. Organizacja pracy w klasach IV –VIII

W klasach IV –VIII nadal stosujemy nauczanie zdalne. Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia zajęć (online lub przekazywanie materiałów) podane zostaną w odrębnej wiadomości na stronie szkoły.

  1. Zakończenie pierwszego półrocza.

Nadal obowiązują terminy działań w zakresie zakończenia półrocze podane na stronie internetowej 29 listopada 2020.


AKTUALNE WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3