Ogłoszenia

 

uczniowie klas 1-8 uczą się zdalnie

 

Komunikat w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

Opublikowano: czwartek, 05 listopad 2020 Witold Bogdan

Zgodnie z decyzją Rządu od  9 listopada br. zawieszone zostają również zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Okres nauki zdalnej zostaje wydłużony co najmniej do 29 listopada br.
Nauczanie we wszystkich klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość w oparciu o platformę Classroom. Proszę o bieżące śledzenie dziennika elektronicznego, strony internetowej Szkoły, Classroom-u oraz wykonanie poleceń nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
Nowe zasady pracy szkoły, oceniania, usprawiedliwiania nieobecności oraz pracy uczniów w domu zostaną opublikowane na stronie zsmoszczenica.pl.

Odsłony: 30