Ogłoszenia

Obrazek - kredka

 

Brak  aktualnych ogłoszeń

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Opublikowano: wtorek, 27 wrzesień 2022 SP

Informujemy, że w porozumieniu z Radą Rodziców ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole:

  • 31 października 2022
  • 2 maja 2023
  • 9 czerwca 2023

Spotkanie z Rodzicami

Opublikowano: środa, 21 wrzesień 2022 W. Bogdan

Dyrekcja Zespołu Szkół w Moszczenicy zaprasza na pierwsze spotkanie z Rodzicami w dniu 26 września 2022r. o godz. 16.  Na spotkaniu omawiane będą bardzo ważne sprawy – prosimy o niezawodną obecność.

Miejsce spotkania: budynek główny Szkoły ul. Leśna 5

Program spotkania:

  • 16.00 spotkania z wychowawcami w klasach, wybór Trójek klasowych.
  • 17.00 spotkanie trójek klasowych, wybór Rady Rodziców, zatwierdzanie Planu Wychowawczo- Profilaktycznego.

Projekty realizowane w Zespole Szkół Moszczenica w roku szkolnym 2022/23

Opublikowano: piątek, 16 wrzesień 2022 W. Bogdan

 

Zespół Szkół bierze udział w wyjątkowo licznych projektachDodatkowa dotacja 35 000 zł dla Zespołu Szkół w Moszczenicy pochodzi z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.  "Aktywna Tablica" to program, który poprzez zakup licznych pomocy dydaktycznych rozwija i podnosi cyfrowe kompetencje uczniów oraz nauczycieli. 

Zespół Szkół w Moszczenicy otrzyma dofinansowanie w kwocie 35 000 zł. Wkład własny Gminy Moszczenica to kwota 8 750 zł.

Środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi dla uczniów  z niepełnosprawnością oraz uczniów z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej. Zakupione dzięki przyznanemu dofinansowaniu wyposażenie znacznie przyczyni się do efektownego nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomoże wyrównać ich szanse społeczne oraz rozwinąć umiejętności motoryczne.  Program zbiega się w czasie z zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli specjalistów (pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego i terapeutów – łączny wymiar 38/ 20 etatu).

Od września zostają uruchomione zajęcia w Laboratorium Przyszłości. Zakupiony z dotacji o wartości 75 tys. zł sprzęt rozmieszczono w dwóch salach obu budynków).

   Otrzymaliśmy dotację 12 tyś z projektu Narodowy Program Czytelnictwa – zakupy książek i czytników elektronicznych. Liczymy na szansę otrzymania dotacji 25 tyś zł na tzw. Grantu 1 z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – kwota 25 tys. zł. Pozwoliłoby to na zakup 3 monitorów interaktywnych i laptopa.

Prowadzone będą liczne zajęcia z uczniami z projektów, dotacji i grantów. Nadal działają liczne grupy zajęć z Placówki Wsparcia Dziennego.

Realizujemy zajęcia dla dzieci z Ukrainy – nauka języka polskiego. Na ten cel otrzymujemy comiesięcznie środki z Funduszu Pomocy. Od marca do sierpnia łącznie otrzymaliśmy ok 20 tys zł. Kontynuujemy zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Z przydzielonej dodatkowej subwencji ok 11 tys. zł do grudnia mamy zrealizować jeszcze ok 70 godz. zajęć.

Przez cały kolejny rok szkolny będzie realizowany projekt Rozwoju Kompetencji Kluczowych. Prowadzone są koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania (np. przedsiębiorczość) oraz rozwijające umiejętności pracy w grupach i uczenia się. W ramach projektu będą organizowane wyjazdy edukacyjne.

Kontynuujemy realizację Programu dla Szkół (mleko, owoce), Małopolskiego SKS, dożywiania uczniów.

Liczymy na realizację innych projektów edukacyjnych w tym roku, zachęcamy rodziców do zapisywania dzieci na ciekawe zajęcia edukacyjne.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Opublikowano: piątek, 16 wrzesień 2022 SP

1 września Mszą Święta w koście parafialnym w Moszczenicy rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po mszy cała społeczność szkolne przemaszerowała za pocztem sztandarowym do budynku na ul. Samorządowej. Tu Pan Dyrektor Witold Bogdan dokonał oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.

 

Ubezpieczenie NNW uczniów

Opublikowano: piątek, 09 wrzesień 2022 SP

Informujemy, że szkoła jako ubezpieczyciela uczniów wybrała ofertę TUW. 

Składkę w wysokości 37 zł można wpłacać u wychowawców do końca września.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia